Srpen 2008

Svatební role........

12. srpna 2008 v 16:31 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Svatební role…

Svatba je velké představení, které nabízí nespočet velkých rolí i epizodních roliček. Hlavní role jsou předem dané ženich a nevěsta. Ostatní si rozdělí rodiče, příbuzní, přátelé a ostatní svatební hosté. Připomeňme si jaký kdo má na svatbě poslání

ŽENICH A NEVĚSTA

Již jsme se zmínilili, že jim logicky připadá role hlavní. Celý den jsou středem pozornosti, přijímají gratulace, dárky, přijímají přípitky a radostně plní svatební zvyky (rozbíjení talíře, krájení dortu, svatební tanec).

OTCOVÉ

Otcové jsou ti kteří si na svatbě většinou zachovávají odstup a do připrav příliš nezasahují. Zpozorní až v okamžiku, kdy jim je doporučeno připravit si pro hostinu slavnostní přípitek. Obvykle to bývají otcové nevěst. V té chvíli se v nich přeci jen probudí odpovědnost a nezřídka i velká tréma. Další dějství pak čeká opět tatínka nevěsty, kdy svou dceru slavnostně vyprovází k svatebnímu obřadu. Se svou manželkou (maminkou nevěsty ) také zahajují taneční sólo pro rodiče.

MAMINKY

Maminky oproti otcům berou svatební okamžiky svých dcer i synů jako své vlastní. Mnohdy mají své svatební vize a často dojde i k drobným neshodám a rodinným kolizím. Stačí jen když jejich potomek má trochu jiné představy o průběhu svatebního dne než je jejich. Není to tak vždy, ale přesto je to jev poměrně častý. Ideální maminkovská role, je rolí poradce v pozadí. Velkou oporou je maminka, která je ochotně na blízku, poradí , ale nezasahuje razantně do představ snoubenců. Pokud máte pocit, že Vaše maminka se snaží být až příliš nápomocná, pochvalte ji za snahu a zkuste ji zadat nějaký konkrétní úkol ,kterého se zcela jistě nadšeně ujme. Vraťte ji její ochotu tak, že se budete spolu s ní rozhodovat o výběru jejího nového kostýmu a ladit ho s její kyticí. Maminčina role v průběhu svatebního dne je vítat hosty v domě nevěsty, seznamovat příchozí a být pohostinnou a usměvavou milou dámou. Určitě není vhodné pověřit ji organizováním a koordinací svatby. Zařiďte vše tak, aby i Vaše rodiče si mohli svatební den vychutnat bez starostí.

SVĚDKOVÉ

V naších podmínkách jsou svědci důležitými osobami, bez kterých nelze podepsat protokol o uzavření manželství. Svědkové mohou mít svou roli rozšířenou i o další povinnosti , z nichž jedna z nich je první přípitek na svatební hostině. Tím jejich role nemusí končit, záleží jaké svědkům určíte pravomoce a zda je na svatbě přítomen organizátor. Pokud není přejímá do jisté míry jeho roli ženichův svědek. Tzn. pomáhá i s dalšími organizačními záležitostmi , jako je oznamování dalších jídelních chodů, organizace svatebních zvyklostí a zábavy na svatební hostině. V některých zemích je úloha svědka ještě o poznání zodpovědnější. Starají se o loučení ženicha se svobodou a následně jsou zodpovědni za jeho včasný příchod ve svatební den. Jsou jim svěřeny do péče prstýnky nebo se starají o placení plateb v hotovosti v den svatby.

DRUŽIČKY

Družičky v anglosaských zemí jsou nejen holčičky s košíčky s okvětními lístky, ale i dospělé kamarádky a nejlepší přítelkyně nevěsty. Ty ji pomáhají s oblékáním a jsou pečlivými strážkyněmi jejího úsměvu a pohody. Pečují i o malé družičky a pomáhají nevěstě kde se dá. U nás většinou roli pomocníka při svatebním oblékání převezme svědkyně.

DĚTSKÉ ROLE

Děti při svatbách rádi asistují. Nebojte se přiřknout jim určité povinnosti. Děvčátků dejte bílé košíčky s okvětními lístky ať zdobí před nevěstou cestu ve špalíru. Kluci mohou mít svatební bublifuky nebo zasypávat při průchodu nevěstu ve špalíru okvětními lístky v kornoutcích.. Pro děti můžete připravit i zvláštní program, dětské pohoštění i dárečky. Záleží na Vás jestli pozvete někoho, kdo se bude dětem o svatbě více věnovat. Pokud je však více dětí asi to není špatná varianta.

SVATEBNÍ KOORDINÁTOR

Svatební koordinátor přejímá roli organizátora celé svatby. Není to typický host, ale jeho roli může plnit někdo z rodiny nebo přímo profesionál, který se specializuje na pořádní svateb. Určitě se v této roli uplatní člověk organizačně zdatný, diplomatický, společenský, zábavný a dostatečně vnímavý. Měl by umět taktně zasáhnout do každá situace. Jeho role začíná již od samotného rána, kdy spolu s rodiči nevěsty vítá a vzájemně představuje hosty. Stará se o výzdobu aut, a dekorování svatebčanů myrtovými úvazky. Organizuje řazení aut i svatebčanů , zasedací pořádky v autě i na hostině, organizuje příjezdy i odjezdy. Předává výslužky, organizuje a platí drobné poplatky za služby (hudební doprovod, pronájem lokality pro focení atp.) Na místě hostiny je pravou rukou personálu, zajišťuje vhodnou výzdobu i hladký průběh celé svatební hostiny.

Svatební texty

12. srpna 2008 v 16:27 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Svatební texty


Vyberte si prosím z naší nabídky svatebních textů.

1.
1 a 1
S radostí oznamujeme naše zasnoubení.


2.
1 a 1
si dovolují oznámit,
že budou oddáni
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


3.
1 a 1
oznamují den své svatby
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.
Všem, kteří na nás budou v tu chvíli myslet,
předem děkujeme.


4.
1 a 1
oznamují den své svatby.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


5.
1 a 1
oznamují, že se stanou manžely.


6.
1 a 1
si dovolují oznámit,
že na společnou cestu životem
vykročí dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.

1 a 1
oznamují,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
si slíbí lásku, úctu a věrnost
na zámku Červená Lhota.


8.
1 a 1
oznamují svůj sňatek,
který se koná dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


9.
1 a 1
si dovolují oznámit,
že na zámku Červená Lhota dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
bude našemu rozhodnutí uzavřít manželství požehnáno.


10.
1 a 1
se podepíší společným jménem,
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


11.
1 a 1
na zámku Červená Lhota dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin. Tam vyslovéme své společné "Ano".


12.
1 a 1
oznamují, že společným jménem
pro život se spojí
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


13.
1 a 1
oznamují, že stanou na svatebním koberci,
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


14.
1 a 1
oznamují všemu světu
jednu prostou krásnou větu:
"Budeme se brát"
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


15.
1 a 1
oznamují svůj úmysl vstoupit do stavu manželského.
Toto rozhodnutí bude stvrzeno dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


16.
1 a 1
Máme se rádi, a tak se bereme
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


17.
1 a 1
Příbuzným a známým svým,
tajemství své prozradím,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin bude naším dnem svatebním.
na zámku Červená Lhota.


18.
1 a 1
si řeknou své "Ano",
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


19.
1 a 1
Svobodu jsme již vyzkoušeli,
manželství ještě neznáme,
sňatek uzavřít hodláme.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


20.
1 a 1
Prstýnek a polibek si vymění.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


21.
1 a 1
by rádi dali ve známost,
že spojí své ruce
na zámku Červená Lhota dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin.


22.
1 a 1
oznamují,
že spojí své životní cesty v cestu jedinou.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


23.
1 a 1
oznamují, že si prstýnky zlaté
a první polibek manželský vymění
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


24.
Máme pro vás překvapení,
bude velká sláva,
1 se v lednu žení,
1 se vdává.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


25.
1 a 1
oznamují, že neřídíce se radami zkušenějších přátel
stanou dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.
Ztratí svou svobodu a všechny výhody z ní plynoucí.


26.
1 a 1
odhodláni ke všemu řeknou pravděpodobně "Ano".
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


27.
1 a 1
oznamují, že svoji dosavadní činnost zlegalizují
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


28.
1 a 1
oznamují, že jim končí vznešené "Já"
a začíná prosté, ale o to krásnější "My".
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


29.
1 a 1
oznamují, že volnost svou
za manželské pouto vymění
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


30.
1 a 1
oznamují všem přátelům a známým,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin nám zazní svatební zvony.


31.
Na vědomost se dává,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin sňatek
1 a 1
bude uzavřen na zámku Červená Lhota.


32.
1 a 1
chtějí všem na vědomí dát,
že se z lásky budou brát,
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


33.
1 a 1
Společnou cestou jít,
v lásce svůj život žít,
splnit si krásný sen,
to vše se začne v tento den:
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


34.
1 a 1
se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským,
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


35.
1 a 1
Sobota 6. dubna 1998
je jen všední den,
který však splní náš společný sen,
v 10 hodin držte chvíli pěsti
a přejte nám dvěma
aspoň kousek štěstí,
neboť naše ano zazní právě
na zámku Červená Lhota.


36.
1 a 1
oznamují, že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin uzavřeli manželství.


37.
1 a 1
Mají čest vám oznámit,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin vstoupili do stavu manželského.


38.
1 a 1
si dovolují oznámit všem svým příbuzným, přátelům a dobrým známým,
že byli oddáni dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin.


39.
1 a 1
budou oddáni
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


40.
1 a 1
oznamují, že budou oddáni
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


41.
1 a 1
… a bude nejlépe,
když všem řekneme,
… a co? no, že se vezmeme
… a kdy?
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


42.
1 a 1
oznamují všem svým přátelům,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota
podepíší smlouvu o neútočení
a vzájemné všestranné pomoci.


43.
1 a 1
přízni své a známým svým,
tajemství své prozradím,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
bude naším dnem svatebním
na zámku Červená Lhota.


44.
1 a 1
si dovolují oznámit,
že řeknou své "ano"
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


45.
1 a 1
oznamují,
že svoji dosavadní činnost zlegalizují
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


46.
1 a 1
I přes domluvy a rady starších
se rozhodli dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota
vyměnit výhody stavu svobodného
za radosti života manželského.


47.
1 a 1
oznamují,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota
jim končí prosté "Já"
a začíná krásné "My".


48.
1 a 1
oznamují svůj sňatek,
který se koná dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


49.
1 a 1
se dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
stanou manžely.
Svatební obřad se uskuteční
na zámku Červená Lhota.


50.
1 a 1
oznamují,
že neuposlechli rad zkušených
a dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota
vymění růžovou svobodu
za zlatá pouta manželství.


51.
1 a 1
Slůvko ano vyslovíme,
prstýnky si vyměníme
a vše polibkem potvrdíme
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


52.
1 a 1
Mají čest Vám oznámit,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
vstoupili do stavu manželského.


53.
1 a 1
uzavřou manželství
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


54.
1 a 1
oznamujeme všem svým přátelům a známým,
že nám budou znít svatební zvony
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


55.
1 a 1
Dovolujeme si Vám oznámit,
že na zámku Červená Lhota
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
bude našemu rozhodnutí
požehnáno.


56.
1 a 1
S radostí Vám oznamují,
že spojí své ruce
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


57.
1 a 1
oznamují, že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
stanou na svatebním koberci
na zámku Červená Lhota.


58.
1 a 1
oznamují den své svatby
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


59.
1 a 1
Spojí své životní cesty
v cestu společnou
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


60.
1 a 1
by rádi dali ve známost,
že spojí své ruce
na zámku Červená Lhota
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin.


61.
1 a 1
Dáváme na vědomí všem
svým přátelům a známým,
že nám dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
budou znít svatební zvony
na zámku Červená Lhota.


62.
1 a 1
Oznamují, že neřídíce se radami
zkušenějších přátel
stanou dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na svatebním koberci obřadní síně
na zámku Červená Lhota.
Odhodláni ke všemu řeknou
pravděpodobně "ano".


63.
1 a 1
Oznamují svůj úmysl
vstoupit do stavu manželského.
Toto rozhodnutí bude potvrzeno
na zámku Červená Lhota
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin.


64.
Rozhoupej zvony nad námi,
řekni všem, co nemohou spát,
že my dva 1 a 1
se budeme dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota brát.


65.
Srdečně Vás zveme na svatební hostinu.


66.
Srdečně Vás zveme na společný oběd a přátelské posezení.


67.
Rádi bychom Vás pozvali na svatební hostinu, která se koná na zámku Červená Lhota.

Svatební motta

12. srpna 2008 v 16:26 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Svatební mota


Vyberte si prosím motto nebo svatební verš z naší nabídky.

1.
Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.
J. Lennon

2.
Poezie života je láska.
Svatopluk Čech

3.
Kdo miluje, má stále plné ruce práce.
Aischylos

4.
Láskou člověka k člověku se otvírá brána nebeská dokořán.
St. Ambrogio

5.
Nemiluje ten, kdo nemiluje vždy.
Aristotelés

6.
Pro lásku není důležité,
aby se lidé k sobě hodili,
ale aby spolu byli šťastni.
B. Bardot

7.
Běž za štěstím a nečekej a těš se s ním ...
G. de Borneil

8.
Hněv se nepřekoná hněvem, ale opravdovou láskou.
Buddha

9.
Milovat někoho znamená zestárnout s ním.
A. Camus

10.
Ne v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.
H. Casson

11.
Co je sladšího, než mít někoho,
s nímž máš odvahu hovořit o všem tak,
jako se sebou?
Cicero

12.
Láska uvádí vše do pohybu.
Debussy

13.
V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.
P. Elouard

14.
Milovat znamená dívat se jedním směrem.
A. de Saint-Exupéry

15.
Zastav se, okamžiku, jsi nádherný ...
J. W. Goethe

16.
S láskou a se smyslem pro humor má naději každé manželství.
S. Hailey

17.
Manželství vyžaduje řád.
Je to nejstarší a nejkrásnější řád,
který založil a jemuž požehnal
sám Stvořitel.
J. G. Hereder

18.
Kdo by ve světě vynalezl hlasu,
který lásky moci ubrání?
Ona nezná místa, času,
každého si ona podmaní.
K. H. Mácha

19.
Muž a žena jsou dvě noty, bez kterých struny lidské duše nevydají správný a plný akord.
G. Mazzini

20.
Miluji a chci tě stokrát víc.
V slzách, smíchu, trápení i štěstí,
dělit se s tebou o vše v každý čas,
aby, až jednou na vlasy nám padne sníh,
mohli jsme si říct - život byl krásný.
W. Shakespeare

21.
Láska nade vším vítězí. My jí podléháme.
Vergilius

22.
My našli se ...
snad pozdě ...
a přeci nebi dík,
že jsme se vůbec našli,
za každý okamžik.
J. Vrchlický

23.
Pojď živote, jako lehký vánek s námi,
ukaž nám cestu, krásu, osud svůj,
my cítíme se spolu šťastni,
já chci být jen tvá,
já chci být jen tvůj.

24.
Společná cesta životem,
to byla naše touha,
dnes splnila se konečně,
ať šťastná je a dlouhá.

25.
Láska nás svedla, láska nás spojí
v lásce a věrnosti budeme svoji.

26.
Společnou cestou chceme jít,
odpouštět, věřit, rádi se mít.

27.
Jenom ten, kdo umí celou svou
bytostí milovat každodennost,
kdo zná krásu nejvšednějších
malých činností, jen ten umí
milovat a ocenit krásu.
E. Degas

28.
Když zazní ano obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas:
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.

29.
Beru si Tě takového, jaký jsi
a takovou, jaká jsi.
Beru si Tě s Tvými požadavky,
s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi. A tak Tě miluji.
R. Rolland

30.
Lidé nežijí tím, že se o sebe starají,
ale tím, že je v nich láska.

31.
Pouze život,
který žijeme pro druhého,
stojí za to.
Einstein

32.
Jako je koráb připoután k molu,
jako je s ohněm spojen dým,
budu já s Tebou, budeme spolu,
Ty jsi má láska, já to vím.
Jako je v létě na lukách kvítí,
jako je s ohněm spojen stín,
budu já s tebou, budeme spolu
navždy žít.

33.
Manželství je pokus
a každý pokus má svou cenu.
O. Wilde

34.
Usměj se lásko třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do dvou našich prstenů.
F. Branislav

35.
Je něco krásnějšího než láska,
která nám srdce spoutala
a slovo, které vyslovil jsi,
abych Tvojí zůstala.

36.
Láska je krásná plná citu a něžnosti
a přece má plno těžkostí,
je zkouškou života a věrnosti.

37.
Dobře žít, znamená nežít pro sebe.
Rázus

38.
Milovat a milován býti
je největší štěstí na světě.
Goethe

39.
Jdi s tím, kdo tě má rád.
V. Hugo

40.
Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky,
co Ti dnes slibuji.

41.
Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit
a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit duši i srdce …

42.
Oženit se znamená zdvojnásobit
svoje povinnosti a na polovinu
omezit svoje práva.
Schopenhauer

43.
Láska je štěstí,
které si dáváme navzájem.

44.
Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože Ty jsi můj život
J. Lennon

45.
Je třeba být si trochu podobní,
abychom si rozuměli,
ale být trochu rozdílní,
abychom se milovali.

46.
Vybral jsem si:
není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.

47.
Byli jsme dva a měli
jen jedno srdce.
F. Villon

48.
Rozestřel jsem své sny
pod Tvé nohy,
našlapuj lehce, protože
šlapeš po mých snech.

49.
Kdybychom čekali
na setkání s ideálem,
strávili bychom celý život v čekání.

50.
Milovat, znamená žít
život toho, koho miluješ.
Tolstoj

51.
Milovat znamená
ve štěstí druhého
nacházet štěstí vlastní.

52.
Láska je nejhlubší poznání.
M. Pujmanová

53.
Poezie života je láska.
Čech

54.
Lépe je být smutný s láskou,
než být veselý bez ní.
Goethe

55.
Největší štěstí je,
když člověk ví, proč je šťasten.
Dostojevskij

56.
Největším štěstím je moci žít
pro to, pro co jsme ochotni zemřít.

57.
Láska není jenom brát, ale i dávat.
To není jenom vodit za ruku,
ale především umět podat tu ruku
jeden druhému v pravou chvíli.

58.
Netrhejte motýlům křídla,
protože oni potom pláčou,
nešlapte po kytkách,
protože kytky krásně voní,
nezabíjejte lásku,
protože láska je křehká
jako ta křídla
a hlavně nezabíjejte lidi,
protože lidi se mají rádi.
J. Lennon

59.
Až tiché ano ze rtů Ti splyne,
píseň svatební nám bude znít,
věř, že láska má Ti navždy zůstane,
jen s Tebou chci stále žít.

60.
Velkým přátelstvím začala
naše láska,
velkou láskou
končí naše přátelství.

61.
… a motto,
ať nám napíše sám život …

62.
Ne iluze. Ne sny.
Protože život je těžký,
proto Tě chci.
Může-li něco hezčí být,
než Tebe milovat a s Tebou žít.

63.
Život je plný krás pro toho,
kdo je hledat umí.
Život je plný štěstí pro dva,
kteří si porozumí.

64.
Je lehké říci - "Mám Tě rád."
To dokáže i dítě.
Těžší však je vytrvat
a říci - "Vážím si Tě."

65.
Osud nám štěstí dal
a my se budem brát,
děkujeme všem přátelům,
kteří nám budou blahopřát.

66.
Kdyby neexistovali optimisté,
neexistoval by stav manželský.

67.
… budeme šťastni,
protože chceme být šťastni …

68.
… láska je jako dobrá píseň
a píseň složit těžké je …
Ščipačov

69.
Ode dneška ne Já, ne Ty
- ale My.

70.
Dnes dávám Ti ruku svou
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

71.
Podej mi ruku moje milá,
podej mi ruce své obě,
jsem rád, že jsi se mě tak zalíbila
a že jsem se zalíbil taky já tobě.

72.
Dobré i zlé, co život dá nám
chci s Tebou snášet …

73.
Jsme dva. Dva na všechno
- na lásku, na život,
na boj i bolest
a na hodiny štěstí.
Dva na výhry a prohry
na život i na smrt - dva.
K. Čapek

74.
Není jiného léku na lásku
než více lásky.
Thorieu

75.
Už se na nás nehněvejte,
že jste při tom nebyli,
když jsme se my
s mojí milou ženili.
F. Šrámek

76.
Kouzlo štěstí nespočívá
v bohatství ani v kráse,
ale v harmonii dvou srdcí,
která patří k sobě.

77.
Do prstýnků našich
vrytý bude den,
kdy společným ano
náš sňatek bude uzavřen.

78.
Když přísaha naše srdce spojí
a tichá píseň z chóru zanotí,
my navždy zůstaneme svoji.
Ty můj a já Tvoje do smrti.

79.
Z ničeho se nedá dělat věda,
ani z vědy ne,
natož pak ze života.
J. Werich

80.
Láska nás svedla, láska nás pojí
v lásce a věrnosti zůstaneme svoji.

81.
Milovat neznamená mít jen rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit duši i srdce.
Victor Hugo

82.
Manželství je plné starostí a trní,
ale nese ovoce, které se jinde nenarodí,
Sainte-Beuve

83.
Dva není dvakrát jedna.
Dva je tisíckrát jedna.
Chesterton

84.
Vybral jsem si:
není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.
Alain

85.
My jsme poznali lásku,
jakou má Bůh k nám
a uvěřili jsme v ni
(1 Jan 4, 16)

86.
Tu jsem náhle viděl,
že mohu pro druhého něco znamenat,
už jenom tím, že tu jsem,
a že ten druhý je šťastný,
protože jsem u něho.
Je to něco, pro co lze žít.
E. M. Remarque

87.
Manželství je tichý přístav,
do kterého vplouvají šťastně lod

88.
... a všechno začalo tím, že jsi jednoho dne
vzal moje ruce do svých …

89.
Slunce ať svítí,
kde jsme my.

90.
Kéž je nám Bůh milostiv
a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tvář.
(Ž 67, 2)

91.
Bůh stvořil lásku,
protože věděl, že se potkáme.
Je krásné žít a životu se smát,
je krásné žít a někoho mít rád.

92.
Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu
a věrnost, že Tě nikdy neopustím,
a že s Tebou ponesu všechno dobré
i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

93.
Jsi to, co jsi
a tak Tě i miluji.
R. Rolland

94.
Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nikdy nevezmu zpátky,
co Ti dnes slibuji.

95.
Pohádka končí,
život začíná …

96.
Kdo miluje, není už sám.
J. Deml

97.
Život přeci není nic jiného,
než řetěz hloupých nápadů.
A jak je někdy krásné
je uskutečnit ...
B. Hrabal

98.
Vše co milujeme, stává se zázrakem.
J. Wolker

99.
Až uslyšíš hlahol zvonů znít,
pak dvě srdce v jedno se spojí,
Ty budeš slzy v očích mít,
a budeme navždy svoji.

100.
Pravá láska je stav,
ve kterém člověk cítí
osudovou potřebu být neustále
s milovanou bytostí.
Karel Čapek

101.
Když přísaha naše srdce spojí
a tichá píseň z chóru zaletí,
my navždy zůstaneme svoji,
ty moje a já tvůj, až do smrti.

Harmonogram příprav

12. srpna 2008 v 16:22 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Harmonogram příprav

8 - 6 měsíců před svatbou

 • vybrat datum svatby
 • rezervovat místo konání obřadu a hostiny
 • v případě jsou li oba, nebo jeden ze snoubenců cizinci začít vyřizovat právní formality
 • zajistit svatebního koordinátora

6-3 měsíců před svatbou

 • sestavit rozpočet
 • sestavit seznam hostů
 • vybrat si svědky
 • zajistit hudební program
 • rezervovat fotografa a kameramana
 • zajistit hudební a zábavný program
 • vybrat svatební šaty a oblek pro ženicha
 • navštívit floristu a vybrat si svatební kytici a veškeré dekorace
 • rezervovat ubytování pro hosty

2 měsíce před svatbou

 • vytvořit seznam svatebních darů
 • vybrat snubní prstýnky
 • zajistit tisk svatebních oznámení a pozvánek na hostinu
 • sestavit jídelníček

1 měsíc před svatbou

 • objednat svatební dort a pohoštění
 • sestavit zasedací pořádek do aut a svatební hostinu
 • upřesnit program svatby
 • rozeslat pozvánky
 • objednat zkoušku make-upu a účesu
 • objednat svatební vozy
 • roznést koláčky

1 týden před svatbou

 • uspořádat pro přátele rozloučení se svobodou
 • provést poslední úpravy a změny
 • zajít si na manikúru a zkrášlovací procedury

Svatební zvyky

12. srpna 2008 v 16:21 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Svatební zvyky

Připravila jsem pro vás nejznámější svatební zvyky a soutěže. Je jen na Vás, kterými z nich okořeníte svou svatbu.

Svatební pověry

Nevěsta

 • Podle starých zvyků vybírá svatební kytici pro nevěstu ženich.
 • Nevěsta by si rozhodně neměla šít svatební šaty sama. Manželství dlouho nevydrží neboť si "zašívá" cestu ke štěstí.
 • Když si nevěsta jako šperky vezme perly, znamená to neštěstí a slzy.
 • Štěstí nevěstě přináší, když švadlena v den svatby dokončí poslední detail na šatech.
 • Nevěsta má mít ve svatební den vše nové jako symbol nového počátku, kromě jedné věci půjčené (od šťastného a veselého člověka), jedné staré (jako symbol zachování rodinné tradice) a jedné modré (nejčastěji to bývá modrý podvazek).
 • Při svatební hostině by se mělo nevěstě posadit dítě na klín, aby bylo hojné potomstvo.
 • Dá-li nevěsta do střevíce minci, přinese to novomanželům bohatství. Chce-li, aby jim láska vydržela, ať tam přidá ještě čtyřlístek.
 • Nechce-li mít nevěsta uplakané děti a nouzi v manželství, ať nepeče svatební dort, koláče ani nijak nepomáhá při pečení.
 • Svatební závoj - je symbolem neposkvrněnosti. Taktéž si jím nevěsta zakrývá obličej a nosní dutinu, jíž zlí duchové rádi pronikají do nevěstina těla.
 • Čepec - večer před svatební nocí družičky nevěstě sundávají z hlavy věnec a nasazují jí čepec. Ta jej dvakrát shodí na znamení lítosti nad ztracenou svobodou, ale potřetí si ho již ponechá.
 • Věnec je symbolem panenství a svobody, čepec zase počestnosti a důstojnosti vdané paní. Odtud tedy pořekadlo "dostat někoho pod čepec".

Svatební koordinátor

12. srpna 2008 v 16:20 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Svatební koordinátor

Přejete si, aby byl Váš svatební den dokonalý?

Využijte služeb svatebního koordinátora, který se stane Vaším osobním asistentem a dohlédne na bezchybný průběh celého dne. Přenechte všechny starosti nám, užijte si svůj Velký den a vykročte do nové životní etapy s úsměvem. Naši svatební koordinátoři Vám mohou být k dispozici po celý svatební den či pouze v jeho některé části.
Svatební koordinátor organizuje
 • asistenci nevěstě
 • vítání a představování hostů
 • rozdávání a vázání myrt svatebčanům
 • zasedací pořádek v autech, přesun na obřad
 • koordinaci fotografa a kameramana
 • koordinaci obřadu
 • přesun na hostinu
 • koordinuje dodavatele služeb
 • uvítací ceremoniál
 • přebírání svatebních darů, eventuálně jejich odvoz
 • zasedací pořádek na hostině
 • veškerou zábavu
 • platby ve svatební den


Svatební průvodce

12. srpna 2008 v 16:04 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Co je potřeba zařídit?

 1. Určení a rezervace termínu a místa konání svatebního obřadu
 2. Zvolení typu obřadu - občanský, církevní sňatek
 3. Vytvoření rozpočtu
 4. Seznam svatebních hostů
 5. Výběr svědků, družiček
 6. Zajištění a rezervace místa konání svatební hostiny
 7. Zajištění ubytování pro svatební hosty a svatebního apartmá
 8. Výběr svatebních šatů a doplňků pro nevěstu
 9. Výběr obleku a doplňků pro ženicha, šatů pro družičky a družby
 10. Výběr oblečení pro rodiče, svědky, event. ostatní svatební hosty
 11. Výběr a objednání snubních prstenů
 12. Výběr a objednání svatebních oznámení,pozvánek,jmenovek a ostatních tiskovin
 13. Výběr svatební kytice a zvolení stylu květinové výzdoby a dekorací
 14. Zakoupení a objednání svatebních dekorací
 15. Objednání svatebního dortu a svatebního cukroví, zakoupení krabiček na cukroví
 16. Objednání fotografa a kameramana
 17. Objednání služeb kadeřníka, vizážisty, dohodnutí zkoušek
 18. Objednání svatební limuzíny či jiné svatební dopravy
 19. Objednání hudební produkce
 20. Seznam svatebních darů
 21. Plán svatební cesty, objednání svatební cesty
 22. Rozeslání pozvánek a oznámení
 23. Určení zasedacího pořádku
 24. Vytvoření itineráře svatebního dne
 25. Uspořádání rozlučkového večírku
 26. Vyzvednutí všeho potřebného v dohodnutých termínech před svatbou
Doporučujeme postupovat zhruba podle tohoto seznamu, abyste na něco nezapomněli. Veškeré detailní informace se dočtete na jednotlivých odkazech na těchto webových stránkách. Kromě šatů a veškerého oblečení si můžete zajistit mnohé ve Svatebním centru CAXA - prstýnky, oznámení, kytice, dekorace, foto - video, dorty, hudbu, kadeřnice, vizážistky a různé svatební zboží.

Rozvrh svatebního dne

12. srpna 2008 v 16:03 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Rozvrh svatebního dne

Je dobré vytvořit si předem základní rozpis činností, které Vás během svatebního dne čekají a na každou z nich si naplánovat dostatečnou časovou rezervu. Časy pro jednotlivé činnosti si raději ještě předem odsouhlaste se zúčastněnými ( fotograf, kameraman, hudba atd. ) .Pokud jste si neobjednali svatebního koordinátora, který se postará o vše potřebné a o hladký průběh dne, je dobré určit jednotlivé osoby ( svědek, kamarádka, sestra apod.) , které pověříte jednotlivými úkony - např. jeden člověk bude organizovat nasedání do aut a řazení svatebního průvodu dle předem připraveného rozpisu , stejně tak jako odjezd na obřad a na hostinu. Další člověk by měl organizovat občerstvení a zabavení hostů při svatební hostině před příjezdem nevěsty a ženicha, kteří se obvykle mezitím fotí . Další by měl mít nastarost upevnění voniček na klopy svatebčanů před obřadem. Další pak rozdávání výslužek při odchodu jednotlivých hostů. Další uložení svatebních darů a výběr svatebních blahopřání atd. atd. Pokud se budete převlékat, požádejte také kamarádku o pečlivé uložení a postarání se o svatební šaty, které budete muset po svatbě v pořádku vrátit. Pokud si to takto zorganizujete a každý bude mít na starost konkrétní věc, nebudete se pak celý den stresovat, jestli je zařízeno vše potřebné a svůj den si budete moci užít. Není také dobré zatěžovat rodiče, protože oni by si tento den měli užít s Vámi.
Předpokládejme při tomto harmonogramu, že dorty a cukroví, případně květinovou výzdobu, jste již odvezli den předem do restaurace, svatební tabule je připravená , výslužky nachystané a popsané v restauraci. Pokud ne , pověřte těmito úkoly někoho kromě sebe, ženicha a rodičů.
Také předpokládejme klasický model svatby - tedy svatba se koná kolem poledne na úřadě či v kostele, vyjíždí se z domu rodičů nevěsty, kde se před obřadem scházejí svatební hosté a také ženich s nevěstou. Pokud je tento model jiný ( např. není možné se sejít z jakéhokoli důvodu v domě nevěsty nebo obřad se koná i na místě konání hostiny atd. ), samozřejmě je nutné jej přizpůsobit okolnostem.
Činnost:
Čas : Budíček ( vstávání, oblékání , případně snídaně - doporučuji, ať se Vám neudělá špatně, i když máte pravděpodobně stažený žaludek )
Čas: Odjezd ke kadeřnici, kosmetičce, případně do salonu ( zde vše včetně oblečení do svatebních šatů - v tomto případě nutný doprovod, sama se ve svatebních šatech autem neodvezete , doporučuji přidělit nevěstě šoféra, který ji bude mít na starost po celý den, do salonu může odvézt svatebním autem, kde mu jej přímo nazdobí - tedy odjezd nevěsty domů kompletně připravené včetně auta )
Čas: Oblékání nevěsty do svatebních šatů doma ( v případě, že se neoblékáte v salonu
Čas: Vyzvednutí svatební kytice a květin pro maminky - zajistí ženich v květinářství
Čas: Příjezd ženicha a svatebních hostů do domu nevěsty, upevnění voniček,výzdoba svatebních aut
Čas: Přivítání svatebních hostů , podání občerstení v domě nevěsty ( cukroví, koláčky, chlebíčky,obložené mísy,někdy se podává snídaně - párky apod. - není nutné )
Čas: Oficiální poděkování rodičům za nevěstu/ženicha, předání kytic maminkám a nevěst
Čas: Odjezd na svatební obřad ( viz řazení aut dle předem připraveného rozpisu )
Čas: Příjezd na místo konání obřadu ( cca 30 min. předem )
Čas: Obřad
Čas: Gratulace ( + netradiční překvapení pro novomanžele ), sypání rýže, okvětní lístky
Čas: Focení nevěsty a ženicha, odjezd ostatních svatebčanů na hostinu
Čas: Příjezd novomanželů na hostinu
Čas: Tradiční zvyklosti ( přenášení přes práh, rozbíjení talíře apod. )
Čas: Usazení hostů dle připraveného zasedacího pořádku
Čas: Servírování nápojů a přípitku
Čas: Přípitek + svatební proslovy
Čas: Svatební oběd - polévka následovaná dalšími chody
Čas: Čtení svatebních blahopřání ( čtou svědkové ), vybalování svatebních darů, poděkování za dary
Čas: Volná svatební zábava
Čas: První tanec novomanželů, zahájení taneční zábavy
Čas: Tanec, hry, volná zábava
Čas: Krájení svatebního dortu
Čas: Únos nevěsty ( pokud je plánovaný, pokud jej sami neplánujete, přesnou dobu nelze určit - není nutný, ale často se dělá, někdy je lepší nevěstu neunášet, aby to nenarušilo celkovou zábavu )
Čas: Raut, případně večeře ( dle Vašich představ - osobně doporučuji raut, při celodenním občerstvení má málokdo chuť na večeři, spíše na zobání různých druhů pochutin )
Čas: Večerní zábava
Čas: Ohňostroj
Čas: Zábava ( odcházejícím hostům je potřeba dát výslužku a poděkovat za účast na svatbě , je slušné , aby nevěsta i ženich i v pozdních hodinách byli schopni komunikace s hosty a důstojného rozloučení )
Ukončení svatebního dne samozřejmě závisí na situaci a těžko odhadnout čas, ve kterém bude zábava ukončena.
Po ukončení svatební oslavy odjíždí nevěsta a ženich na svatební noc buď do pronajatého svatebního apartmá anebo domů ( dle možností ) . Druhý den je obvykle nutné vyrovnat účet v restauraci a odvézt si případně zbylé cukroví, dorty apod., uložit svatební šaty či jiné zapůjčené věci a připravit vše k navrácení.

Svatební tiskoviny a prstýnky

12. srpna 2008 v 16:02 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Kdy, kde a jak vybírat svatební oznámení

Svatební oznámení se posílá všem příbuzným, kolegům, známým, zkrátka všem, kdo by se měli o Vaší svatbě dozvědět, ale nemusí se oslavy zúčastnit.
Obvykle se svatební oznámení rozesílá zhruba 1-2 měsíce před konáním svatby. Oznámení si můžete vybrat z širokého sortimentu katalogů, které najdete ve většině svatebních salonů. Najdete tam oznámení různých stylů a také za různé ceny. Oznámení jsou obvykle dodávána včetně obálek, některé mají obálky klasické, luxusnější modely jsou pak doplněny obálkami se stejným motivem, jaký najdete na svatebním oznámení. Při výběru oznámení také musíte vybrat typ a barvu písma, zvolit patřičný text a případně motto, které chcete na oznámení mít. Při výběru z některého z katalogů zde najdete široký výběr jak písem v různých barvách, tak i svatebních textů a mot. Pokud si chcete objednat svatební oznámení, je nutné znát přesné datum a čas konání svatebního obřadu a také přesný název místa konání obřadu (především přesné názvy kostelů včetně velkých písmen apod.). Také si připravte počet oznámení, které chcete objednat (obvykle počítejte s jedním oznámením do celé rodiny či páru, ne tedy každé osobě zvlášť) .
Doba dodání objednaných svatebních oznámení se pohybuje okolo 2 týdnů, někteří dodavatelé Vám však vyjdou vstříc a zajistí v případě potřeby i urgentnější dodávku. Obecně tedy doporučujeme objednávat svatební oznámení zhruba 2-3 měsíce před termínem konání svatby, tak aby byl dostatek času na případné reklamace (samozřejmě se mohou objevit i chyby tisku) a jejich nápravy.
Pokud se týče cenového rozmezí, pohybuje se zhruba od 15 do 60 Kč za kus, záleží vždy na typu oznámení. Téměř u všech dodávek se připlácí jednorázová částka za náklady na tisk ( tzv. štoček ), která se pohybuje okolo 150-200 Kč. Také je nutno přičítat poštovné, jelikož většina dodávek je doručována do salonů poštou na dobírku, tedy i s poštovným, které je obvykle okolo 80-100 Kč.
Na některé typy oznámení můžete použít i fotografie, v tomto případě je nutné připravit si předem fotku, kterou chcete na oznámení umístit a nejlépe ji ve vhodném formátu poslat e-mailem přímo do tiskárny či do salonu, ve kterém oznámení objednáváte.
Většina firem dnes také nabízí možnost poslat e-mailem korekturu svatebního oznámení před jeho zadáním do výroby. Pokud tedy máte e-mail (což už dnes platí u většiny lidí), nechte si poslat korekturu e-mailem, respektive náhled oznámení ke korektuře. Pečlivě si jej přečtěte, zkontrolujte všechny detaily, nejen rozvržení na ploše, ale také pravopis a správnost jmen, velká a malá písmena atd. Určitě je lepší této možnosti využít, zejména pakliže jste zvolili ozdobný styl písma, ve kterém jsou některá písmena jen těžce čitelná a může pak dojít k pochybnostem, jestli písmeno "T" náhodou není "F" apod.
Ti šikovnější z Vás si samozřejmě mohou originální oznámení zhotovit i sami anebo můžete oslovit třeba grafika, který Vám Vaše originální oznámení navrhne.
Pokud plánujete svatbu v tichosti a nechcete na ni nikoho zvát, rozešlete oznámení s textem ...byli oddáni... až pár dní po svatbě.

Svatební dorty

12. srpna 2008 v 16:01 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Svatební dorty

V podstatě se objednává vždy dvou- či více-patrový svatební dort pro ženicha a nevěstu. Počet a styl ostatních dortů závisí samozřejmě na velikosti svatby, počtu svatebních hostů a představách konkrétního páru. Obvyklé jsou samozřejmě dorty pro maminky obou snoubenců , a dále pak další dorty,které mohou mít vztah ať už k jednomu ze snoubenců anebo k jejich společným zážitkům, zálibám apod. ( např. fotbalové hřiště pokud je ženich vášnivý fotbalista apod. ) .
Dorty objednávejte vždy s dostatečným časovým předstihem, protože v hlavní sezonu mohou mít cukráři ( hlavně ti vyhlášení) už hodně zakázek a kapacita ne vždy stačí poptávce. Při výběru dodavatele dbejte na doporučení známých, kteří už jeho služeb využili, případně vyzkoušejte objednat dort na jinou příležitost ( narozeniny apod.), abyste získali představu o kvalitě práce.
Svatební dort je samozřejmě tím nejdůležitějším, protože je po celou dobu svatební hostiny umístěn na čestném místě přímo v čele svatební tabule či na speciálním místě k tomu určeném. Svatební dort krájí v průběhu svatební hostiny nevěsta spolu s ženichem společně ( obvykle v určitém časovém odstupu po obědě jako zákusek ) a svatební dort by měli ochutnat všichni svatebčané, odmítnuté se považuje za neslušné. Říká se, že ten z páru, který drží při krájení ruku nahoře, bude vládnout i v manželství.


Svatební dort má minimálně dvě patra, obvyklé jsou však dorty tří a více-patrové. Pokud se týče stylu, vyberte si , co se Vám líbí a také, co se hodí ke stylu Vaší svatby. Pokud jste zvolili romantický styl, zvolte i dort v tomto stylu, pokud upřednostňujete jednoduchost, volte i jednodušší zdobení dortu. Samozřejmě barevně by mělo opět vše ladit s ostatním ( rozhodně neobjednávejte bílo-růžový dort, když máte výzdobu do žluta ) . Inspirovat se můžete třeba na internetu a fotografii vysněného dortu přinést cukrářce. Upozorňuji však, že výsledek se ne vždy může úplně podobat fotografii, protože jak vím, většina katalogových fotek se fotí s pomocí tzv.imitací dortů ( polystyrénové dorty zdobené cukrovou polevou ) a za použití reálných materiálů opravdu úplně stejného efektu dosáhnout nelze, to by Vám měla říct každá zkušenější cukrářka předem. Například mandlová hmota, která se hojně používá, nebývá nikdy úplně bílá, nelze z ní vytvořit úplně ostré hrany apod. Stejně tak nevytvoříte stejné kytičky z marcipánu jako z mandlové hmoty. Za dobu, co v oboru pracuji, už jsem viděla spoustu dortů vytvořených podle fotek ( myslím od docela zkušených cukrářek ) a opravdu málokdy je ten dort úplně stejný jako na té fotce. Většina nevěst to samozřejmě chápe, ale najdou se i tací, kteří požadují přesnou kopii obrázku, což v podstatě není možné. Takže raději s tím tak trochu počítejte dopředu a dohodněte se s cukrářkou, jak dalece se výsledný produkt bude podobat fotografii.
Větší cukrářské firmy Vám také nabídnou k nahlédnutí katalog svých svatebních dortů, podle kterých můžete opravdu reálně soudit, jak bude svatební dort vypadat.
Při objednání svatebního dortu si obvykle můžete vybrat také příchutě, a to u každého patra zvlášť, protože v podtatě takový vícepatrový dort se skládá z jednotlivých samostatně pečených dortů. Nabídka příchutí obvykle obsahuje čokoládovou, vanilkovou, ořechovou , jahodovou apod, vybrat si můžete i různé druhy krémů - záleží vždy na nabídce výrobce. Pokud se týče zdobení , hodně se používá mandlová hmota, kterou lze zhotovit v různých barvách , a dort se dozdobuje ornamenty z krému ( pozor při převozu, toto zdobení je dost křehké ), kytičkami či lístečky z marcipánu . Ke zdobení se mohou použít také různé textilní stuhy, mašle, perličky a velice efektní je zdobení živými květy. Samozřejmě tradiční použití figurek nevěsty a ženicha na dortu stále přetrvává, i když , pokud se podíváte na fotky zde prezentované, myslím, že v těchto případech by to nebylo zrovna nejvhodnější. Je potřeba uvážit styl dortu , panáčci rozhodně nejsou podmínkou a nutností.
Jednotlivá patra mohou být buď přilepená na sobě ( v tomto případě většina cukrářů doporučuje maximálně 3 , v krajním případě 4 patra, a to z důvodu, že dort je poměrně těžký a více pater, tedy větší váha, by mohla způsobit jeho propadnutí , a to zejména v teplejším počasí , kdy se většina svateb koná ) Pokud chcete dort vyšší , používají se sloupky, kterými se jednotlivá patra nebo vždy dvě patra prokládají a zajistí se tak lepší rozložení váhy . V tomto případě také při vyzvednutí dostáváte dort rozložený na jednotlivá patra + k tomu sloupky a podnosy a dort si dle jednoduchých instrukcí na místě sestavíte . Počítejte s tím, že všichni cukráři si účtují na sloupky , které mají poměrně vysokou pořizovací cenu , vratnou zálohu, a to obvykle kolem 1000 Kč za každé patro. Kromě toho existují ještě další speciální podnosy a konstrukce na dorty, ale to vždy záleží na nabídce dodavatele.
Takovou novinkou posledních let, kterou jsem viděla především na zahraničních webových stránkách, ale která se dostává už i k nám, jsou dorty ve formě jednotlivých menších dortíčků či zákusků umístěných na vícepatrovém etažéru. Je to velice efektní a také praktické ( hlavně při převozu, manipulaci a krájení ) . Na horním patře je vždy malý dortík, aby nevěsta s ženichem přece jen mohli "zakrojit". Samozřejmě je to určitě pracnější na zhotovení, ale už jsem i u nás takové dorty viděla a docela mě to oslovilo.
Pokud se týče dodání dortu , můžete se samozřejmě dohodnout s dodavatelem na doručení dortu až na místo ( platí spíše u větších firem ) , obvykle si však dort vyzvedáváte sami v předem dohodnutém termínu( obvykle až ve svatební den ) . Mějte na paměti , že dort musí být neustále v chladnu , obzvlášť v letním počasí. A hlavně pozor při převozu , rozhodně bych neposílala pouze řidiče s autem, dort by měl pokud možno při cestě někdo přidržovat ( záleží samozřejmě na druhu ) , aby zůstal ve stavu, v jakém jste ho převzali.

Svatební kytice

12. srpna 2008 v 15:58 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Svatební kytice

Svatební kytice má být každopádně vybrána a zvolena dle stylu vybraných svatebních šatů. Svatební kytka má bezpodmínečně ladit se svatebními šaty a má dotvářet celek jako takový. Svatební kytka je doplňkem ke svatebním šatům a k nevěstě a vše společně musí tvořit příjemný a promyšlený celek. Je nesmysl, abyste si nejdříve vybrala kytku a pak k ní vybírala šaty a vše ostatní . Samozřejmě některé šaty se slučují s více typy květin i tvary svatebních kytic, ale ne vždy tak tomu je.
Dříve se tradovalo, že svatební kytici vybírá ženich . Ruku na srdce, ten Váš Vám určitě dokáže vybrat a koupit jakoukoli kytku na jakoukoli jinou příležitost, ale svatba, to je něco úplně jiného. Ženich obvykle neví, jaké máte svatební šaty, tudíž nemůže vědět, jako kytku Vám má objednat. Jsme ve 21.století a doby se změnily. Pokud tedy chcete , aby vše vypadalo tak jak má, vyberte si kytku sama za asistence někoho, kdo problematice rozumí anebo alespoň konzultujte výběr s ženichem . Samozřejmě vyzvednutí a zaplacení svatební kytice už můžete na ženichovi ponechat.
Svatební kytky kulaté mohou být vytvořeny z různých typů květin , klasikou jsou však růže, kterých je nespočet druhů a barev. Mohou být kombinovány růže s jinými květy, například fréziemi, bouvardií, kalami, liliemi, eustomou a mnoha dalšími . Kulaté kytky moho být také navázány z jiného druhu květin -např. z kal, lilií,orchidejí, slunečnic, kopretin, tulipánů , konvalinek atd. Širokou nabídku kulatých kytek najdete v mnoha katalozích se svatebními kyticemi a záleží na Vás , jaký typ a barva se Vám líbí. Obecně se kulaté kytky hodí k romantickým svatebním šatům se širokou sukní , šaty mohou být klidně více zdobené, sukně řasené, protože kytka je poměrně malá ve srovnání s ostatními a svatební šaty příliš nezakrývá.Platí, že čím zdobenější a složitější svatební šaty, tím jednodušší svatební kytka. Kulatá svatební kytice je nejoblíbenějším typem a sluší především romantickým nevěstám. Je vhodná pro drobnější , menší postavy, vyšším nevěstám bych ji příliš nedoporučovala, působila by jako příliš malá k celkovému dojmu. Ale záleží tu také samozřejmě na šatech . Pokud jste vyšší postavy a trváte na kulaté kytici, doporučila bych prodloužit stonek svazkem trávy či nějakými ozdůbkami na drátku visícími z kytice dolů , prostě kytku nějakým způsobem dolů prodloužit. Bude to působit mnohem efektněji .
Extravagantní kytice zahrnují vše ostatní , co se nadá přiřadit do žádné z výše uvedených kategorií . Patří se různé košíčky, koule, závěsy na předloktí, kabelky atd. Většinu těchto svatebních kytek najdete v holandských floristických katalozích, které Vám nabídnou v některých květinářstvích anebo ve specializovaných floristických časopisech. Tento druh svatebních kytic je vhodný opět pro méně tradiční svatební šaty anebo pro šaty velmi elegantní a jednoduché a musí k nim být také ten správný typ nevěsty, aby vše působilo nenásilně a kompaktně.
Pokud se týče barvy svatební kytice , u bílých šatů není barva příliš podstatná, volte barvu , která Vám sluší a která se Vám líbí. Barva by měla ladit s Vaším barevným typem . Pokud máte na šatech jakoukoli barevnou výšivku či barevný prvek, kytice by měla s tímto barevným prvkem ladit - tedy pokud máte na bílých svatebních šatech např. růžovou výšivku, volte kytici v růžové barvě anebo v kombinaci bílo-růžové apod. U krémových svatebních šatů volte barvy spíše bližší krémovému tónu - tedy místo bílých květů krémové, s krémovou se snáší hodně také odstíny lososové či oranžové . Ale platí tu pravidlo stejné jako u bílých svatebních šatů. Hodně oblíbené jsou v současnosti kombinace vínovo-krémových svatebních šatů - v tomto případě volte svatební kytici v těchto dvou tónech anebo pouze v barvě opačné té, která na svatebních šatech převažuje. V každém případě zvolená barva svatební kytice musí ladit také s oblekem ženicha - pokud je tento v neutrální barvě, pak je nutné sladit barvu kravaty, případně košile apod. S kyticí pro nevěstu by měla ladit i veškerá ostatní květinová výzdoba - květiny pro ženicha, maminky, družičky, květinové dekorace, svatební hostina a další.
Svatební kytici si můžete objednat přímo v některých svatebních salonech - většinou je objednávají v některém květinářství. Výhodou je, že Vás znají, vědí, jaké máte šaty a dokážou floristce vysvětlit požadovanou barvu , typ apod. U nás to třeba funguje tak, že květiny přímo vážu já anebo má asistentka. Obvykle víme, jak vypadá nevěsta, přesně známe šaty a známe i styl svatby, takže se dokážeme trefit do všech požadavků a doladit kytku přesně k šatům, tedy včetně stuh, perliček a dalších ozdob. Také si dokážeme objednat přímo požadovaný odstín kytek , který je v případě barevných šatů dost podstatný ( ono když řeknete v květinářství třeba růžová, existuje asi tak 10 různých odstínů a je velká pravděpodobnost, že se netrefí zrovna do té růžové , co máte na šatech ) . Samozřejmě někdy se může stát, že nám nedodají přesně ten odstín a tvar , co je na obrázku anebo co jsme potřebovali, ale některé květiny prostě nedonutíte k tomu, aby vykvetly do stejné velikosti květu a vybarvily se pokaždé úplně stejně . Někdy se potýkáme s tímto problémem , ale to asi ve všech květinářstvích. Zkrátka jeden typ květiny není každý týden úplně stejný , vždy jsou nějaké mírné odlišnosti a to je potřeba s rozumem respektovat. Květiny se dováží každý týden z Holandska a objednávají se podle názvů odrůd, takže jak květina vypadá vidím, až mi ji dodají. A to už ji obvykle vzít musím, protože žádnou jinou momentálně neseženu, protože všechny pocházejí obvykle ze stejného zdroje a navíc se vozí jen na objednávku. Samozřejmě vždy se snažíme co nejvíce dodržet objednávku , kterou jsme dostali.
Svatební kytice a další květinová výzdoba , o které se zmiňuji v dalších sekcích , se vyzvedává obvykle ve svatební den anebo maximálně den dopředu, pokud se dohodnete v salonu či květinářství ( např. květinové dekorace na stoly apod. ). Některé květinové služby Vám zajistí dovoz květin až na požadované místo, ale to už záleží na té které firmě. Květiny pro nevěstu, maminky, družičky apod. obvykle platí a vyzvedává v květinářství ženich .