Svatební texty

12. srpna 2008 v 16:27 | Verůnka |  **♥Svatba♥**

Svatební texty


Vyberte si prosím z naší nabídky svatebních textů.

1.
1 a 1
S radostí oznamujeme naše zasnoubení.


2.
1 a 1
si dovolují oznámit,
že budou oddáni
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


3.
1 a 1
oznamují den své svatby
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.
Všem, kteří na nás budou v tu chvíli myslet,
předem děkujeme.


4.
1 a 1
oznamují den své svatby.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


5.
1 a 1
oznamují, že se stanou manžely.


6.
1 a 1
si dovolují oznámit,
že na společnou cestu životem
vykročí dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.

1 a 1
oznamují,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
si slíbí lásku, úctu a věrnost
na zámku Červená Lhota.


8.
1 a 1
oznamují svůj sňatek,
který se koná dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


9.
1 a 1
si dovolují oznámit,
že na zámku Červená Lhota dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
bude našemu rozhodnutí uzavřít manželství požehnáno.


10.
1 a 1
se podepíší společným jménem,
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


11.
1 a 1
na zámku Červená Lhota dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin. Tam vyslovéme své společné "Ano".


12.
1 a 1
oznamují, že společným jménem
pro život se spojí
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


13.
1 a 1
oznamují, že stanou na svatebním koberci,
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


14.
1 a 1
oznamují všemu světu
jednu prostou krásnou větu:
"Budeme se brát"
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


15.
1 a 1
oznamují svůj úmysl vstoupit do stavu manželského.
Toto rozhodnutí bude stvrzeno dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


16.
1 a 1
Máme se rádi, a tak se bereme
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


17.
1 a 1
Příbuzným a známým svým,
tajemství své prozradím,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin bude naším dnem svatebním.
na zámku Červená Lhota.


18.
1 a 1
si řeknou své "Ano",
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


19.
1 a 1
Svobodu jsme již vyzkoušeli,
manželství ještě neznáme,
sňatek uzavřít hodláme.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


20.
1 a 1
Prstýnek a polibek si vymění.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


21.
1 a 1
by rádi dali ve známost,
že spojí své ruce
na zámku Červená Lhota dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin.


22.
1 a 1
oznamují,
že spojí své životní cesty v cestu jedinou.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


23.
1 a 1
oznamují, že si prstýnky zlaté
a první polibek manželský vymění
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


24.
Máme pro vás překvapení,
bude velká sláva,
1 se v lednu žení,
1 se vdává.
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


25.
1 a 1
oznamují, že neřídíce se radami zkušenějších přátel
stanou dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.
Ztratí svou svobodu a všechny výhody z ní plynoucí.


26.
1 a 1
odhodláni ke všemu řeknou pravděpodobně "Ano".
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


27.
1 a 1
oznamují, že svoji dosavadní činnost zlegalizují
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


28.
1 a 1
oznamují, že jim končí vznešené "Já"
a začíná prosté, ale o to krásnější "My".
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


29.
1 a 1
oznamují, že volnost svou
za manželské pouto vymění
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


30.
1 a 1
oznamují všem přátelům a známým,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin nám zazní svatební zvony.


31.
Na vědomost se dává,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin sňatek
1 a 1
bude uzavřen na zámku Červená Lhota.


32.
1 a 1
chtějí všem na vědomí dát,
že se z lásky budou brát,
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin, na zámku Červená Lhota.


33.
1 a 1
Společnou cestou jít,
v lásce svůj život žít,
splnit si krásný sen,
to vše se začne v tento den:
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


34.
1 a 1
se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským,
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin na zámku Červená Lhota.


35.
1 a 1
Sobota 6. dubna 1998
je jen všední den,
který však splní náš společný sen,
v 10 hodin držte chvíli pěsti
a přejte nám dvěma
aspoň kousek štěstí,
neboť naše ano zazní právě
na zámku Červená Lhota.


36.
1 a 1
oznamují, že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin uzavřeli manželství.


37.
1 a 1
Mají čest vám oznámit,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin vstoupili do stavu manželského.


38.
1 a 1
si dovolují oznámit všem svým příbuzným, přátelům a dobrým známým,
že byli oddáni dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin.


39.
1 a 1
budou oddáni
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


40.
1 a 1
oznamují, že budou oddáni
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


41.
1 a 1
… a bude nejlépe,
když všem řekneme,
… a co? no, že se vezmeme
… a kdy?
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


42.
1 a 1
oznamují všem svým přátelům,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota
podepíší smlouvu o neútočení
a vzájemné všestranné pomoci.


43.
1 a 1
přízni své a známým svým,
tajemství své prozradím,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
bude naším dnem svatebním
na zámku Červená Lhota.


44.
1 a 1
si dovolují oznámit,
že řeknou své "ano"
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


45.
1 a 1
oznamují,
že svoji dosavadní činnost zlegalizují
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


46.
1 a 1
I přes domluvy a rady starších
se rozhodli dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota
vyměnit výhody stavu svobodného
za radosti života manželského.


47.
1 a 1
oznamují,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota
jim končí prosté "Já"
a začíná krásné "My".


48.
1 a 1
oznamují svůj sňatek,
který se koná dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


49.
1 a 1
se dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
stanou manžely.
Svatební obřad se uskuteční
na zámku Červená Lhota.


50.
1 a 1
oznamují,
že neuposlechli rad zkušených
a dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota
vymění růžovou svobodu
za zlatá pouta manželství.


51.
1 a 1
Slůvko ano vyslovíme,
prstýnky si vyměníme
a vše polibkem potvrdíme
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


52.
1 a 1
Mají čest Vám oznámit,
že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
vstoupili do stavu manželského.


53.
1 a 1
uzavřou manželství
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


54.
1 a 1
oznamujeme všem svým přátelům a známým,
že nám budou znít svatební zvony
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


55.
1 a 1
Dovolujeme si Vám oznámit,
že na zámku Červená Lhota
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
bude našemu rozhodnutí
požehnáno.


56.
1 a 1
S radostí Vám oznamují,
že spojí své ruce
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


57.
1 a 1
oznamují, že dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
stanou na svatebním koberci
na zámku Červená Lhota.


58.
1 a 1
oznamují den své svatby
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


59.
1 a 1
Spojí své životní cesty
v cestu společnou
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota.


60.
1 a 1
by rádi dali ve známost,
že spojí své ruce
na zámku Červená Lhota
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin.


61.
1 a 1
Dáváme na vědomí všem
svým přátelům a známým,
že nám dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
budou znít svatební zvony
na zámku Červená Lhota.


62.
1 a 1
Oznamují, že neřídíce se radami
zkušenějších přátel
stanou dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na svatebním koberci obřadní síně
na zámku Červená Lhota.
Odhodláni ke všemu řeknou
pravděpodobně "ano".


63.
1 a 1
Oznamují svůj úmysl
vstoupit do stavu manželského.
Toto rozhodnutí bude potvrzeno
na zámku Červená Lhota
dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin.


64.
Rozhoupej zvony nad námi,
řekni všem, co nemohou spát,
že my dva 1 a 1
se budeme dne 25. 8. 2007 ve 12 hodin
na zámku Červená Lhota brát.


65.
Srdečně Vás zveme na svatební hostinu.


66.
Srdečně Vás zveme na společný oběd a přátelské posezení.


67.
Rádi bychom Vás pozvali na svatební hostinu, která se koná na zámku Červená Lhota.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama